Git exercises


Interactive platform with git exercises to learn, practice and discover Git features you might have not been aware of.

Go to the Git exercises

Metody wytwarzania oprogramowania


Techniki programowania w Javie 3

Studia podyplomowe


Projektowanie i eksploatacja systemów

Zajęcia prowadzone w ramach programu PRYMUS

Szkolenia i prelekcje


Materiały z wydarzeń, na których rozmawialiśmy o czymś ciekawym

Kontakt


12 328 34 21

D-17, 2.21